Váš nákupný košík je prázdny!

Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia je pre nás dôležitá. Tieto pravidlá vysvetľujú, ako zhromažďujeme, používame a zverejňujeme osobné informácie, ktoré môžete poskytnúť počas používania tohto webu. Je vždy vašou voľbou, či poskytnete osobné informácie prostredníctvom webových stránok. Akékoľvek osobné informácie, ktoré poskytnete, budú zaobchádzané starostlivo a podľa týchto pravidiel nebudú použité alebo zverejnené spôsobmi, s ktorými ste nesúhlasili. Môžete tiež odmietnuť určité použitie a zverejnenia vašich osobných údajov, ako je vysvetlené v týchto pravidlách.

Váš súhlas

1. Používaním webových stránok vyjadrujete svoj súhlas s našou zbierkou, používaním a zverejňovaním vašich osobných údajov v súlade s týmito pravidlami.

INFORMÁCIE AUTOMATICKY ZÍSKANÉ

2. Neidentifikovateľné informácie - rovnako ako mnoho iných webových stránok, webový server automaticky zhromažďuje určité neidentifikovateľné informácie o používateľoch webových stránok, ako je napríklad adresa IP vášho počítača, adresa IP vášho poskytovateľa internetových služieb, Dátum a čas prístupu na webovú lokalitu, internetovú adresu webovej lokality, z ktorej ste priamo prepojili webovú lokalitu, operačný systém, ktorý používate, sekcie webových stránok, ktoré navštevujete, čítané webové stránky a obrázky A obsah stiahnutý z webovej lokality. Tieto neidentifikovateľné informácie sa používajú na účely správy webových stránok a systémov a na zlepšenie webových stránok. Môžeme tiež použiť neidentifikovateľné informácie na iniciovanie interaktívnych diskusií v reálnom čase s používateľmi. Vaše neidentifikovateľné informácie môžu byť sprístupnené ostatným a natrvalo archivované pre budúce použitie.

3. Cookies - Webová lokalita používa súbory cookie, technológiu, ktorá inštaluje malé množstvo informácií na počítači používateľa webových stránok, aby umožnila webovému serveru rozpoznať budúce návštevy s týmto počítačom. Súbory cookie zvyšujú pohodlie a používanie webových stránok. Napríklad informácie poskytované prostredníctvom súborov cookie sa používajú na rozpoznanie vás ako predchádzajúceho používateľa webovej lokality, takže nemusíte zakaždým zadávať vaše osobné údaje, ponúkať prispôsobený obsah webovej stránky a informácie pre vaše použitie, sledovať svoju činnosť na Webovú lokalitu, ktorá reaguje na vaše potreby a inak uľahčuje vaše skúsenosti s webovými stránkami. Pokiaľ to váš prehliadač povolí, môžete odmietnuť súbory cookie, ale môže to ovplyvniť používanie webových stránok a vašu schopnosť pristupovať k určitým funkciám webových stránok alebo uskutočňovať transakcie prostredníctvom webových stránok.

4. Informácie o sledovaní - môžeme použiť neosobné informácie na vytvorenie súhrnných prehľadov informácií o sledovaní týkajúcich sa demografických údajov používateľa, modelov návštevnosti a nákupov webových stránok a potom ich poskytnúť inzerentom a iným používateľom. Žiadna z informácií o sledovaní v prehľadoch nemôže byť pripojená k identitám alebo iným osobným informáciám jednotlivých používateľov. Fanúšikovia futbalu môžu tiež prepojiť informácie o sledovaní s osobnými informáciami dobrovoľne poskytnutými používateľmi webových stránok. Po vytvorení takéhoto odkazu sa všetky súvisiace informácie považujú za osobné údaje a budú použité a zverejnené iba v súlade s týmito pravidlami.


OSOBNÉ INFORMÁCIE, KTORÉ VÁS ŠPECIFICKY POSKYTUJETE


5. Vaše osobné informácie - Počas používania webových stránok vás môže byť požiadané, aby ste dobrovoľne poskytli určité osobné informácie, ako napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo alebo informácie o kreditnej karte. Tieto informácie slúžia na uľahčenie komunikácie s vami a na pomoc pri žiadostiach o prístup k určitým špeciálnym funkciám webových stránok alebo vykonávaniu transakcií. Je vždy vašou voľbou, či poskytnete osobné údaje, bohužiaľ bez poskytnutia požadovaných informácií, niektoré funkcie webu nebudú prístupné a nebudete môcť uskutočňovať žiadne transakcie cez web.

6. Použitie vašich osobných údajov - Vaše osobné údaje môžeme použiť na kontaktovanie a korešpondenciu s vami, na odpovede na vaše otázky, na spracovanie transakcií a platieb a na uľahčenie a zlepšenie vášho používania webových stránok.
Môžeme vytvoriť pre Vás dôverný profil zákazníka, ktorý vám bude slúžiť na poskytovanie najlepšej služby pre vás.

7. E-maily od nás - Čas od času môžeme posielať e-maily alebo iné oznámenia obsahujúce informácie o nás alebo iné záležitosti, o ktorých sa domnievame, že vás budú zaujímať. Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme vám prestali posielať e-maily a ďalšie informácie kontaktovaním Kontaktujte násZvážime si vaše súkromie a nepredávame, prenajímame ani zneužívajte zoznam zákazníkov. Taktiež každý e-mail, ktorý nám poslali, vám povie, ako odmietnuť ďalšie e-maily.

8. Pravidlá pre deti online - Zaväzujeme sa k zachovaniu súkromia online pre všetkých návštevníkov našich webových stránok vrátane detí. V súlade s zákonom o ochrane osobných údajov online, nebudeme vedome zhromažďovať žiadne osobné údaje od detí mladších ako 13 rokov. Predávame výrobky určené na nákup dospelými. Ak uskutočníte nákup na našej webovej stránke, zastupujete, že ste dospelý. Ak ste dieťa mladšie ako 13 rokov, musíte sa obrátiť na svojho rodiča alebo zákonného zástupcu, ktorý vám pomôže pri používaní webových stránok.

9. Zverejňovanie vašich osobných údajov - Vaše osobné údaje môžeme zverejniť za nasledujúcich okolností:

(I) Poskytovanie informácií poskytovateľom služieb - Aby sme mohli spracovávať transakcie, musíme zverejniť niektoré vaše osobné informácie niektorým poskytovateľom služieb, ako je napríklad vydavateľ vašej kreditnej karty, verifikačná spoločnosť tretej strany, poskytovateľ služieb, A TeamFanShop, Inc. Pred zverejnením osobných informácií sa poskytovateľ služieb s nami dohodne, že chráni súkromie vašich osobných údajov spôsobom, ktorý je v súlade s týmito pravidlami. Ak si neželáte, aby sme poskytli vaše osobné informácie týmto poskytovateľom služieb, nesmiete používať webovú lokalitu na transakcie.

(Ii) Zverejňovanie informácií o pridružených spoločnostiach - Na naše pridružené spoločnosti môžeme poskytnúť obmedzené osobné informácie. Pred zverejnením osobných informácií sa prijímajúca organizácia s nami dohodne, že chráni súkromie vašich osobných údajov spôsobom, ktorý je v súlade s týmito pravidlami. Prijímateľské organizácie môžu používať vaše osobné údaje, aby vám poskytli e-mail alebo iné informácie o svojich produktoch a službách a iné záležitosti.

(Iii) Presadzovanie práva a zverejňovanie právnych predpisov - Vaše osobné informácie môžeme zverejniť na vládnu inštitúciu, ktorá uplatnila zákonnú právomoc získať informácie alebo kde máme opodstatnené dôvody domnievať sa, že informácie môžu byť užitočné pri vyšetrovaní nezákonnej činnosti, alebo Dodržiavať predvolanie alebo príkaz alebo súdny príkaz, osobu alebo orgán, ktorý má právomoc vynútiť predloženie informácií alebo dodržiavať súdne pravidlá týkajúce sa predkladania záznamov a informácií, alebo našim právnym poradcom.


10. Prístup k vašim osobným informáciám - Môžete požiadať o prístup k vašim osobným informáciám a informáciám o našej zbierke, používaní a zverejnení týchto informácií, a to kontaktovaním Kontaktujte nás. S výhradou určitých výnimiek predpísaných zákonom budete mať primeraný prístup k vašim osobným informáciám , Oprávnenie spochybniť správnosť a úplnosť informácií a možnosť zmeniť ich podľa potreby. Môžete nám pomôcť udržiavať presnosť vašich informácií tým, že oznamujeme akékoľvek zmeny vašich osobných údajov.

INÉ ZÁLEŽITOSTI

11. Súťaže a propagačné akcie - Ak sú súťaže alebo propagácie sprístupnené prostredníctvom webovej stránky, príslušné pravidlá pre súťaž alebo propagáciu môžu obsahovať pravidlá týkajúce sa zhromažďovania, používania a sprístupňovania osobných údajov. V rozsahu, v akom sú tieto špecifické pravidlá v rozpore s touto politikou, pravidlá súťaže nahrádzajú tieto pravidlá, pokiaľ ide o osobné informácie zhromaždené v súvislosti so súťažou alebo propagáciou.

12. Iné webové stránky - Webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky alebo internetové zdroje. Keď kliknete na jeden z týchto odkazov, kontaktujete inú webovú lokalitu alebo internetový zdroj. Nemáme žiadnu zodpovednosť alebo zodpovednosť za tieto iné stránky alebo zdroje, alebo ich zhromažďovanie, používanie a zverejňovanie vašich osobných informácií.

13. Bývalí používatelia - Ak prestanete používať webovú lokalitu alebo vaše povolenie na používanie webových stránok skončilo, môžeme naďalej používať a zverejňovať vaše osobné údaje v súlade s týmito pravidlami v znení neskorších zmien a doplnení. Ak však chcete, aby sme vám prestali posielať nevyžiadané e-maily a ďalšie informácie, informujte nás prosím na adrese Kontaktujte nás

14. Zmeny pravidiel - Aby sme sa prispôsobili zmenám na webových stránkach, meniacim sa technológiám a právnemu vývoju, máme výlučne právo na zmenu týchto pravidiel z času na čas bez predchádzajúceho oznámenia alebo zodpovednosti voči vám alebo akejkoľvek inej osobe. Nové verzie týchto pravidiel budú zverejnené tu. Naša zbierka, používanie a sprístupnenie vašich osobných údajov sa bude riadiť verziou týchto pravidiel platnou v tom čase. Keď používate webovú lokalitu, mali by ste skontrolovať dátum tejto politiky a skontrolovať všetky zmeny od poslednej verzie.

SITE MAP
  • Tím 2018-19
  • Tím Detské 2018-19
  • Národný Tím 2018
  • Národný Tím Detské 2018
  • Dámskés 2018-19
  • Tím 2017-18
  • Tím Detské 2017-18
  • Dámskés 2017-18